Thursday, January 13, 2011

Memukul sebagai pendidikan

Syarah fiqih - penjelasan ilmu Islam

in reference to:

"Rasul membolehkan untuk memukul anak berumur 10 tahun yang tidak mahu solat. Namun, bagi anak yang berusia di bawah 10 tahun, tidak diperkenankan untuk memukulnya. Ini untuk soal solat, apatah lagi dalam masalah-masalah lain selain daripada solat. Kebolehan untuk memukul di sini  bukan bererti wajib."
- Kebolehan Memukul Sebagai Ta’dib (view on Google Sidewiki)

No comments:

Post a Comment