Wednesday, August 8, 2012

Quran dan tafsir online

Ada banyak, tapi ini antara yang mempunyai kelebihan:

http://www.soquran.com menanda permulaan setiap marka', dan menyenaraikan kata kunci topik dalam setiap marka'.

http://quran.ksu.edu.sa/ scanned new madinah mushaf + other features

http://mosshaf.com/web/index.php utk kajian ayat - ada mutasyabihat, qiraat, tafsir, i'rab, tajwid by color, selain dari features lain yg biasa ada pada online quran

http://www.altafsir.com/ utk kajian ayat juga dengan kajian yg lebih luas dan interface berbeza, bilingual, koleksi tafsir lebih banyak, asbabun nuzul, ahkam, fadhilat, nasikh mansukh

https://sites.google.com/site/salafidb/home software koleksi alquran, hadith, tafsir ibnu kathir, kitab2 dan artikel2

No comments:

Post a Comment